نتایج جستجو: اداره کل آموزش و پرورش استان

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در دایر بودن تمام مدارس و حتی مدارس مناطق زلزله زده در ۲۴ فروردین خبر داد.