نتایج جستجو: اجلاس

معاون تشریفات ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد تصریح کرد: گروه سوم خودروها، خودروهای زرهی بودند که برای حضور سران و همچنین بحث‌های امنیتی در نظر گرفته شده بود.

آخرین روز اجلاس سران نم با فشردگی مذاکرات هیأت‌های اعضاء همراه بود. در زمان تنفس گاهی ژست‌های میهمانان و خبرنگاران صحنه‌های جالبی را پدید می‌آورد.