نتایج جستجو: اجتماعی و فرهنگی

نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که عامل مسکن اصلی ترین تبیین کننده فقر در تهران بوده و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اولویت های بعدی قرار دارند.

پارس بررسی می کند:

شاید برخی مسئولان آنچنان خود را نسخه اصل و اصیل انقلابی گری و دیگران را منحرف و ضدانقلاب می دانند که به هر قیمتی می خواهند حرف خودشان و عقیده و سلیقه خودشان را به کرسی بنشانند.

شمارش معکوس برای توافق هسته ای آغاز شده و از حالا تا ۱۰ تیر ۱۳۹۴ کمتر از دو هفته زمان باقی مانده است. از این رو قابل پیش بینی بود و هست که حجم فعالیت های تبلیغی یا تخریبی مخالفان توافق افزایش یابد.

اینکه حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران، خواسته است از رفراندومی که در قانون اساسی دیده شده برای سبک سنگین کردن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده شود، موجی از اظهارنظرها را در کشور ایجاد کرده است.

سخنگوی دولت همه‌پرسی را یکی از روش‌های موجود در قانون اساسی برشمرد و گفت: طرح مساله اجرای همه‌پرسی بدون مصداق، خلاف قانون نیست و من احساس می‌کنم قرار است عده‌ای دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد.