نتایج جستجو: اتو

یک تکه فویل آلومینیوم را کمی بزرگ‌تر از اند‌ازه کف اتو ببرید‌ و به کف اتو بزنید‌ تا اتوکشی شما راحت‌تر صورت گیرد‌.