نتایج جستجو: آثار تاریخی

" می خواهند ابرویش را درست کنند، چشمش را هم کور می کنند "، این روایت چندین ساله آثار تاریخی اصفهان است که مدیران شهری هر روز به بهانه روان سازی تردد خودروها یا درآمدزایی برای شهر انگشت خود را در چشم یکی از آثار تاریخی اصفهان کرده و هویت شهر را کور می کنند.

برخی مسافران نوروزی در سفر به اصفهان وقتی به دیدن یکی از عجیب ترین و پیچیده ترین آثار تاریخی این شهر رفتند، به جای آن که شاهد تکان خوردن «منار جنبان» باشند، به در بسته خوردند.

با وجود اعتراض های گسترده درخصوص تخریب آثار اسلامی در مکه و مدینه، تخریب یکی از بخش های تاریخی مسجدالحرام آغاز شد.

فراهانی در این سریال نقش مه‌لقا همسر صمصام‌خان(داریوش فرهنگ) را بازی می‌‌کند، مه‌‌لقا زنی است که با وجود کتک‌هایی که از همسرش می‌خورد، سعی می‌کند به زندگی مشترکش ادامه بدهد.