نتایج جستجو: رئیس شورای اسلامی شهر

مهدی چمران گفت: شورای شهر نباید به محلی برای طرح مسائل سیاسی و جناح‌بندی‌ها باشد، بلکه انتظار مردم از ما برای حضور در این جایگاه فقط و فقط خدمت است.