نتایج جستجو: آلودگی هوا

برای نخستین بار با رسیدن شاخص آلودگی هوا به ۲۶۱؛

کیفیت هوای برخی از مناطق استان تهران در سومین روز متوالی آلودگی هوا از شرایط بسیار ناسالم نیز عبور کرد و به بحران رسید؛ در حال حاضر شاخص عدد کیفیت هوای منطقه 21 تهران (تهرانسر) بر روی 261 قرار گرفته که نشان‌دهنده شرایط بسیار ناسالم است.

یک متخصص پزشکی ورزشی:

یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است: هنگامی که میزان آلودگی هوا به شرایط اضطرار و هشدار می‌رسد به هیچ عنوان در مکان‌های روباز ورزش نکنید. زیرا به دلیل افزایش ضربان قلب، ذرات معلق بیشتری وارد ریه‌ها می‌شود.

کم کم شهروندان پایتخت آماده خداحافظی با مهمان‌های ناخوانده خود یعنی سفیدبالک‌ها می‌شدند که بار دیگر از اواخر مردادماه تهران به تسخیر این حشرات درآمد تا حضورشان چهارساله و کام شهروندان پایتخت تلخ‌تر شود. گرما، آلودگی هوا، شلوغی و آلودگی بصری از یکسو و ورود این حشرات به چشم و دهان از سوی دیگر کام شهروندان تهرانی را تلخ کرده است.

با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و شهرداری تهران صورت گرفت؛

همزمان با روز هوای پاک نخستین آزمایشگاه مرجع کشور برای کالیبراسیون دستگاه های سنجش آلودگی هوا و مخلوط گازهای کالیبراسیون در دانشگاه صنعتی شریف در تهران افتتاح شد.