پارس نیوز  نوشت، از جمله فعالیت های فتحی می توان به ایفای نقش در نمایش های "تهران- بلگراد"، "ولپن"، "پشت بام"، "دکلره" و "جنوب" و کارگردانی نمایش های "بازگشت پرومته"، "سرود ۱۰۰ هزار افلیای عاشق"، "طاس آوازه خان" و "دکلره"  اشاره کرد. او همچنین در سال ۹۱ برای  بازی  در نمایش "سرگرم خودت بودی" در "بیست و چهارمین جشنواره  تئاتر استان اصفهان" موفق به کسب جایزه بازیگری شده است.
 

نتیجه تصویری برای صحرا فتحی پراگ