مهسا کرامتی با انتشار عکس هایی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

مهسا کرامتیدر سال 1363 در تهران متولد شده و در رشته مدیریت بازرگانی به تحصیل پرداخته است.

همسر او راما قویدل نیز در سال 1355 به دنیا آمده و به عنوان کارگردان و فیلمنامه نویس فعالیت می کند.

مهسا کرامتیبا انتشار عکس زیر خبر از برگزاری جشن عروسی برادر همسرش داد.

****

عروسی برادر همسر جان بود که خوش گذشت و خوشمزه گذشت

 

بازیگر زن کشورمان در جشن عروسی برادر همسرش

مهسا کرامتی و همسرش راما قویدل

 بازیگر زن کشورمان در جشن عروسی برادر همسرش

مهسا کرامتی و پسرش