ملت ایران:اصغر نقشی، افزود: میوه، ساقه و ریشه توت ارزش دارویی دارند.

وی تشریح کرد: مصرف جوشانده برگ توت برای سرماخوردگی توصیه شده است.

نقشی با بیان مزایای توت برای درمان سرماخوردگی ادامه داد: با بروز سرماخوردگی و لرز، مصرف دَم کرده برگ توت برای برطرف شدن این حالات توصیه شده است و به هنگام مصرف نعناع را نیز به آن می افزایند.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: کارشناسان پوست ریشه درخت توت را خلط آور خوبی برای درمان آسم می دانند.

وی از تاثیر توت در گردش خون گفت و اظهارداشت: تنتور میوه توت به عنوان تقویت کنند گردش خون و ازدیاد انرژی شناخته شده است.

نقشی تاکید کرد: لِه شده میوه توت و آب حاصل شده از آن برای بهبود زخم های دهان و گلودرد توصیه شده است.