این بیماری که حدود ۶۰۰ هزار کهنسال در انگلیس و ولز را مبتلا کرده، باعثالتهاب دردناک مفاصل می‌شود.

آرتریت روماتوئید زمانی رخ می‌دهد که برخی پروتئین‌ها طی التهاب در فرآیندی به نام سیترولینازسیون تغییر می‌کنند که این امر، باعثواکنش شیمیایی شده و پادتن‌ها را علیه خودشان فعال می‌کند.

دانشمندان به آزمایش پادتن‌هایی پرداختند که پروتئین cTNC را هدف قرار می‌دهند. این پروتئین به میزان زیادی در مفاصل مبتلایان به آرتریت روماتوئید وجود دارد.

نتایج آزمایش بر روی ۲۰۰۰ بیمار نشان داد که آزمایش پادتن می‌تواند بیماری را در حدود ۵۰ درصد موارد که برخی از آن‌ها با روش‌های موجود ناشناخته باقی مانده‌اند، تشخیص دهد. این آزمایش همچنین نشان از دقت ۹۸ درصدی در جلوگیری از آرتریت روماتوئید دارد.