مجله آمریکایی سرکیولیشن نوشت: نوشابه‌های گاز دار و دیگر نوشیدنی‌های دارای قند سالانه عامل مرگ ۱۸۴ هزار نفر در جهان هستند.

بر اساس نتیجه مطالعاتی مجله آمریکایی سرکیولیشن، این نخستین تحقیق مفصل در سطح جهانی است که تأثیر این نوشیدنی‌ها را در زمینه مرگ و میر و نقص عضو ناشی از دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌های مرتبط با مصرف آنها تحلیل می کند.

در این مطالعه، محققان ۱۳۳ هزار مورد مرگ مرتبط با مصرف این نوشیدنی‌ها را که منجر به دیابت شده است، به ثبت رساندند.

۴۵ هزار مورد مرگ نیز در عرض یک سال در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی ناشی از مصرف این نوشیدنی‌ها اتفاق افتاده است و ۶۴۵۰ مورد نیز ناشی از سرطان بوده است.

دکتر داریوش مظفریان رئیس دانشکده علوم و تغذیه دانشگاه تافتس در بوستون(ایالت ماساچوست) و سرپرست این گروه تحقیقاتی اعلام کرد: «بسیاری از کشورها شمار بالای مرگ و میر تنها ناشی از عامل بروز بیماری دیابت مانند نوشابه‌های گاز دار یا دیگر نوشیدنی‌ها طعم دار و دارای قند مانند چای سرد را به ثبت می رسانند و کاهش شدید مصرف یا حذف آنها باید اولویتی جهانی باشد».

ارزیابی‌ها در مورد مصرف نوشابه‌های گازدار و نوشیدنی‌های قنددار از طریق ۶۲ تحقیق دیابتیک که روی ۶۱۱ هزار ۹۷۱ نفر در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ در ۵۱ کشور صورت گرفته بود، به دست آمد.

محققان همچنین مقادیر قند قابل دسترس درسطح ملی را در ۱۸۷ کشور بررسی کردند و تناسب آن را با فراوانی دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان بر حسب مناطق جغرافیایی و جمعیت به دست آوردند.

تأثیر مصرف نوشابه‌های گازدار و دیگر نوشیدنی‌های قنددار بر مرگ و میر به میزان چشمگیری بین جوامع مختلف متفاوت است و از کمتر از یک درصد در ژاپن در بین افراد بالای ۶۵ سال تا ۳۰ درصد بین مکزیکی‌های کمتر از ۴۵ سال متغیر است.

در بین بیست کشور پرجمعیت دنیا، مکزیک در دوره مورد مطالعه با ۴۰۵ مورد مرگ در بین یک میلیون نفر بزرگسال یا ۲۴۰۰۰ مورد مرگ در یک سال، بالاترین آمار مرگ و میر مرتبط با مصرف نوشابه‌های گاز دار و دیگر نوشیدنی‌های دارای قند را در سال داشت.

آمریکا با ۱۲۵ مورد مرگ در یک میلیون نفر یا ۲۵۰۰۰ مورد در یک سال در رده دوم قرار داشت.

حدود ۷۶ درصد مرگ‌های ناشی از مصرف نوشابه‌های گازدار یا نوشیدنی‌های دارای قند در کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط اتفاق می افتد.

در مجموع، در بین بزرگسالان، میزان ابتلای افراد مسن به بیماری‌های مزمن مانند دیابت ناشی از مصرف نوشابه‌های گازدار و دیگر نوشیدنی‌های شیرین، بیشتر است.