همانطور که عضلات بدن ما نیاز به ورزش دارند تا شکل خود را حفظ کنند، عضلات صورت نیز جهت حفظ پوست و ممانعت از تضعیف آن و به منظور تقویت، نیازمند ورزش کافی و مناسب می باشند. تضعیف پوست به دلیل عوامل گوناگونی مانند پیری و قرار گرفتن در معرض بیش از حد نور خورشید و گرانش آن روی می دهد. بله، درست است. گرانش یا جاذبه خورشید، دلیل بسیار بزرگی برای تضعیف بدن ما است که قسمت های مختلف بدن مانند صورت، سینه و یا چربی شکم را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، به منظور مقابله با اثرات گرانش خورشید، روزانه حداقل به مدت ۱۵ دقیقه ورزش کنید.

بنابراین، انجام حرکات ورزشی مناسب و ماساژ روزانه صورت را فراموش نکنید. سعی کنید حرکات ساده ورزشی صورت را انتخاب نمایید تا به راحتی بتوانید در هر زمان و هر مکان صورت خود را ورزش دهید.

با انجام حرکات ورزشی مناسب و ماساژ صورت و به طور منظم، در کمتر از ۱ ماه شاهد تأثیرات مفید فوق العاده آن خواهید بود.