ملت ایران: پزشکان و متخصصان اعصاب و روان به افرادی که دچار ریزش مو هستند هشدار می دهند تا به بیماری وسواس کندن مو دچار نشوند.

افرادی که دچار ریزش مو هستند بویژه خانمها بعد از مدتی به تعداد موهای ریخته شده بر روی شانه و یا کف اتاق و یا روی بالش بسیار حساس می شوند.

گفتنی است، حتی با وجود درمان پزشکی برای ریزش مو، این حساسیت به تدریج با خوب و یا حتی بد شدن روند ریزش مو نیز ادامه می یابد.

بررسی ها نشان می دهند، افرادی که دچار ریزش مو هستند به طور ناخودآگاه دستشان لای موهای سرشان می رود و می خواهند مطمئن شوند که آیا تار مو می ریزد یا خیر و یا چندتا و اینکه آیا موهای سرشان نازک شده یا خیر.

پزشکان هشدار می دهند عادت به این کار در افراد می تواند سبب بروز مشکل وسواس کندن مو شود و در این حالت دیگر مو نیست که می ریزد، بلکه خود فرد آنها را می کند.

پزشکان توصیه می کنند تا افراد به موهای سر خود به جز مواقع مرتب کردن و شستشو دست نزنند و با این کار مانع از ریزش و کنده شدن بیشتر موهای خود شوند.