ملت ایران: تاثیر گوش دادن به موسیقی در پایین آوردن فشار خون، درست به اندازه آن است که شما میزان نمک را در رژیم غذایی خود کاهش دهید یا وزن خود را بیش از ۵/۴ کیلوگرم کنید.

مطالعات محققان ژاپنی نشان می دهد: افرادی که هر ماه یکبار در جلساتی شرکت می کنند که در ان موسیقی پخش می شوند یا با اجرای برنامه های طنز روحیه شرکت کنندان شاد می شود بعد از چند ماه فشار خون کمتری نسبت به دیگران پیدا می کنند کاهش فشار خون این افراد به نوبه خود باعثد تا احتمال خطر مرگ بر اثر سکته یا بیماری های قلبی بین ۵ تا ۱۵ درصد در آنها کمتر شود.

البته کارشناسان اعلام کردند؛ فقط با موسیقی یا خندیدن نمی توان فشار خون بالا را درمان کرد، اما استفاده از این ۲ روش به همراه استفاده از داروها می تواند به پیشرفت سریع تر بیماری کمک کند. گوش دادن به موسیقی و خندیدن باعثکاهش میزان هورمون استرس به نام کورتیزول در خون می شود.

مطالعات دیگر هم نشان داده است؛ خندیدن و گوش دادن به موسیقی می تواند عملکرد رگهای خونی بدن را بهتر کرده و حتی آنها را تا ۳۰ درصد عریض تر کند.