جمعی از محققان تستی برای تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر طراحی کرده اند.

برایبیماری آلزایمر،درمان قطعیمعین نشده است به همین دلیل تشخیص زودهنگام این بیماری تاثیر بسزایی در علاج به موقعآلزایمردارد.

محققان با بررسی الگوی خونی افرادی که مبتلا به آلزایمر بوده اند قابلیت پیش بینی خود را در مورد افرادی که در طی چند سال بعد به آلزایمر مبتلا می شود را بالا برده اند.

طبق نتایج تحقیقات افرادی که در خون خود نوع خاصی از چربی یا پروتئین رسوبی داشته اند به آلزایمر مبتلا شده اند.

محققان با الگوهای خونی که دست یافته اند می توانند تا دو سال قبل از بروز آلزایمر، این بیماری را تشخیص داده و به درمان بیمار امیدوار تر باشند.