خبرآنلاین:آیا می‏‎دانید یک شب بیدار ماندن تا دیروقت چه اثری بر سلامتی می گذارد؟ اینفوگراف زیر توضیحات مناسبی در مورد اختلالات خواب و تاثیر فیزیولوژیک آن به شما ارائه می‏ دهد.

کسانی که عمری است به کم خوابیدن در شبانگاه عادت کرده اند، تا کی باید هر شب در مورد ساعت خواب خود و زود بیدار شدن فردا به اهل خانه جواب بدهند؟ شاید مطالعه فلوچارت زیر پاسخی برای آنها باشد.

برای مشاهده این فلوچارت در ابعاد بزرگ، اینجا را کلیک کنید.