اختصاصی ملت ایران: نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد، با یک تست سریع و و ساده ی تنفسی می توان وجود سرطان معده را تشخیص داد.
دانشمندان چینی با بررسی ۱۳۰ بیمار دریافتند، این تست در ۹۰% موارد در آشکارسازی و تشخیص سرطان از دیگر ناراحتی های معده دقیق و موفق بوده است.
به گفته محققین این راه جدید انقلابی در سرعت بخشیدن به تشخیص این نوع سرطان ایجاد خواهد بود.

سالیانه حدود ۷۰۰۰ مورد سرطان معده در بریتانیا گزارش می شود که اغلب آنها در مراحل پیشرفته ی بیماری قرار دارند.
و تنها ۴% این مبتلایان تا یک سال از مرگ نجات می یابند

تا به حال روش معمول برای تشخیص این سرطان، نمونه برداری از بافت دیواره ای معده بوده، که این کار از طریق وارد کردن یک رابط و دوربین انعطاف پذیر از مسیر دهان و مری صورت می گرفته است.
روش جدید تشخیص، این کار را با مشاهده ی نمودار حاصل از مواد شیمیایی موجود در بازدم و تطابق آن با نمونه های بیماران صورت می گیرد.