توقف سردرد‌های شدید بادستگاه کنترل ازراه دور!

همزمان با شروع درد، بیمار با فشار دادن دکمه دستگاه کوچک کنترل از راه دور، سیگنال های رادیویی را به دستگاه زیر گونه ارسال می کند؛ دم باریک دستگاه که روی اعصاب قرار دارد با تولید بار الکتریکی باعثتحریک سلول های عصبی و توقف سردرد می شود.

بیمار در این زمان درد بسیار خفیفی در ناحیه گونه احساس می کند که به سرعت بر طرف می شود.

محققان در حال مذاکره و دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو آمریکا(FDA) برای عرضه این دستگاه طی سال جاری میلادی هستند.

ایسنا