ملت ایران:وبلاگ پزشک به قلم همایون سیدیان مطلبی را قرار داده است که در ادامه می خوایند:

گروهی از متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه ییل در این مطالعه علت این ارتباط را شناسایی کرده‌اند. این متخصصان دریافته‌اند در شرایطی که فرد به افسردگی مبتلا می شود یک کلید منفرد ژنتیکی باعثاز بین رفت ارتباطات مغزی می شود. این متخصصان دریافته‌اند که یک کلید ژنتیکی منفرد عامل ارتباط بین افسرگی و کاهش حجم مغز در حیوانات آزمایشگاهی است.

افسردگی حاد و استرس مزمن باعثآب رفتن مغز و کوچک شدن حجم این عضو حیاتی می‌شود. این محققان اعلام کردند که کوچک شدن مغز عامل بروز اختلالات احساسی و ناتوانی های ذهنی و ادراکی است. دکتر رونالد دومان و دستیاران وی در عرصه روان‌پزشکی، نوروبیولوژی و فارماکولوژی در این آزمایش به بررسی تاثیر استرس روی فقدان سیناپس‌های مغزی در انسان پرداختند. آن‌ها متوجه شدند مدارهای عصبی که به طور طبیعی در فرایندهای احساسی و ادراکی نقش دارند در اثر فعال شدن «فاکتور رونوشت»، دچار اختلال می‌شوند و ظاهرا افسردگی حاد و اضطراب مزمن عامل فعال‌سازی این فاکتور هستند.

آزمایشات نشان می‌دهد این کلید ژنتیکی موسوم به «فاکتور نسخه‌ای» یا «فاکتور رونوشت» در واقع بیان چندین ژن را که وجودشان برای شکل‌گیری ارتباطات سیناپسی بین نورون‌ها(سلولهای مغزی) ضروری است را سرکوب می‌کند که حاصل این فرایند کاهش حجم مغز در منطقه Prefrontal قشر مخ است.