ملت ایران:عوامل زیادی برای چاقی و اضافه وزن وجود دارد اما ساعت خواب شما نیز می تواند بی تأثیر نباشد. پس به جای رژیم های متنوع یک دل سیر بخوابید.

به گزارش روزگار نو دانشمندان کلمبیایی با بررسی نمونه خون ۲۷ مرد و زن سالم بعد از ۴ و ۹ ساعت خواب به این نتیجه رسیدند که سطح گرلین خون هوورمونی که گرسنگی را تحریک می کند برای مردانی که کمتر خوابیدند بیشتر ترشح می شود اما هورمون سرکوب اشتها در خانم ها بعد از ۴ ساعت خواب ایجاد می شود.

چند ساعت می خوابید؟

این تحقیقات نشان داد که کم خوابی و کم خوابیدن باعثاشتیاق به خوردن و اضافه وزن می شود. هم چنین افرادی که در خواب احساس تنگی نفس می کنند و مدام از خواب برای نفس کشیدن بیدار می شوند مستعد اضافه وزن و چاقی هستند، این بیماری در ۴ درصد مردان و ۲ درصد زنان وجود دارد.