ملت ایران:کاملا واضح است که بیش از حد خوابیدن، موجب اتلاف وقت شده و کمبود وقت نیز موجب بی فایدگی و ناتوانی در انجام وظایف و مسئولیتهای روزانه می شود.

اگرچه برای افراد بالغ حداقل ۸ ساعت خواب در روز پیشنهاد می شود، اما زمان دقیقی که صبح از خواب بلند می شوید، تعیین کننده سیکل استراحت شماست. اگر استراحت خود را در سیکل های صحیح تنظیم کنید، انرژی بیشتری کسب نموده و در طول روز کمتر دچار خستگی می شوید.

سعی کنید اولا بین شش تا هفت ساعت در شبانه روز حتما بخوابید، دانشمندان معتقدند این میزان خواب پاسخگوی نیاز فیزیولوژیک شماست. خواب بیش تر از یک ساعت در نیمروز(بعدازظهر) را اصلا توصیه نمی کنند و معتقدند خواب بیش از حد نه تنها به بازیابی انرژی از دست رفته ی شما کمک چندانی نمی کند، بلکه باعثخستگی بیش تر شما می شود.

برای داشتن خواب منظم به نکات زیر توجه کنید:

روشی مناسب و عملی برای بیدار شدن خود پیدا کرده و هر روز از آن استفاده کنید

بر روی انگیزه های خود و انضباط شخصی متمرکز شده، آنها را تقویت کنید.

نکته: شما باید برای خود برنامه ای داشته و آن را به طور دقیق اجرا کنید. انجام این کار در ابتدا مشکل است زیرا ممکن است سیستم خوابتان آسیب دیده باشد. یک نمونه ساده آن این است که اگر امروز صبح بیش از حد خوابیده باشید، زود خوابیدن در شب برایتان مشکل خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران