به گزارش ملت ایران، دکتر نفر متخصص نفرولوژی در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران در خصوص روش های پیشگیری از سنگ کلیه گفت: چهار روش برای پیشگیری از سنگ کلیه وجود دارد؛ رعایت کردن میزان مصرف نمک، پروتئین، مایعات و داشتن تحرک. وی در خصوص رعایت میزان مصرف نمک عنوان کرد: رعایت میزان نمک در رژیم غذایی از مسائل اولیه و مهم سنگ کلیه است که افراد از مصرف نمک بر سر سفره و خوراکی های پر نمک(چیپس، پفک) خودداری کنند.

نفر در خصوص مصرف پروتئین ها اظهار داشت: از مصرف مواد پروتئینی، گوشت های قرمز در رژیم غذایی خود کم نمایند.

وی گفت: مصرف مایعات به تعداد ۸ لیوان آب در طول روز بستگی ندارد، در بعضی از افراد تعرق زیاد بوده و ۸ لیوان کافی نبوده و میزان آب مناسب به حجم ادرار بستگی دارد و همچنین اگر ادرار روشن باشد، میزان آب کافی است و در صورت کدر بودن ادرار، آب کافی به بدن نرسیده است.

دکتر نفر در خصوص داشتن تحرک خاطر نشان کرد: تحرک و ورزش کردن به فرد در پیشگیری از بروز سنگ کلیه کمک خواهد کرد و عدم تحرک و نشستن در یک جا می تواند از عوامل ایجاد سنگ کلیه باشد.