به گزارش ملت ایران، محسن غفارپور، عضو انجمن روانشناسی ایران و مدرس دانشگاه در این باره به خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: معمولا انسان ها ترجیح می دهند کاری انجام ندهند. بیشتر افرادی که از اصل لذت پیروی می کنند ترجیح می دهند انرژی صرف نکنند و سختی را تحمل نکنند.

این مدرس دانشگاه افزود: اصل لذت که سطوح پایین را در بر می گیرد مثل خوابیدن که حرکت در آن نیست.

چکار کنیم تا بر تنبلی غلبه کنیم

غفارپور تاکید کرد: با برنامه ریزی می شود بر اصل تنبلی غلبه کرد یا آنرا کاهش داد.

اما در این راستا برخی از افراد موفق نمی شوند زیرا رد پایی از ژنتیک در تنبلی وجود دارد و همچنین محیط نیز عامل مهمی است.

این روانشناس تاکید کرد: مهمترین عامل را می توان عامل محیطی در نظر گرفت. تاثیری که خانواده ها تا سن ۵ سالگی بر فرزندان می گذارند تا آخر عمل همراه فرد می ماند اما کمک روانشناسان و مشاورین کاهش تنبلی می تواند مفید باشد چه عامل تنبلی ژنتیکی باشد چه محیطی باشد یا تعاملی از محیط و ژنتیک باشد قابلیت تغییر را دارند.

نظم بدون بهانه

آدمهای منظم زمان آزاد بیشتری دارند که فکر کنند چه کاری انجام دهند. اما آدم نامنظم همیشه چند کار را دارد که حتی نمی تواند برای انجام آنها برنامه ریزی کند.

غفار پور تصریح کرد: نظم خودش حدودی دارد. نوع پیشرفته آن وسواس است نوع میانه آن خوب است.

بهتر است نظم درونی شود نظمی که بر اساس باورها و اندیشه های فرد باشد بهتر است.

نظم به ما کمک می کند وقت بیشتری داشته باشیم و به کارهایمان بهتر برسیم.