ملت ایران: در تمدن های ابتدایی که جوامع بشری به صورت قبیله ای بود مردان روحانی بر شناخت گیاهان دارویی طبابت می کردند. گفتنی است، امروزه پزشکان با شناسایی داروهای مختلف و به کار بردن ابزار و وسیله های مختلف برای بیماران روند بهبود مریضان را رو به پیشرفت قرار داده اند.

به موجب قانون پزشکی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار پزشکان کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه به عمل آورده و تمام تلاش خود را بکند.

حاکیست مراقبت های بیماران برای پزشکان در حوزه ی عاطفی قرار دارد و اکثر پزشکان برای بیمارانی که وضعیت نامناسبی دارند بیشتر وقت خود را صرف می کنند و برای بهبودشان تلاش زیادی می کنند.

گفتنی است، پزشکان نباید تا مشخص شدن اوضاع بیمار اسرار بیمار را فاش سازند و خاندان بیمار را گمراه سازند.

بررسی ها نشان می دهد، پزشکان باید برای تقویت روحیه بیمار خود او را امیدوار کنند و خانواده بیمار را برای این که ناامید نشوند راهنمایی کند و رهنمود های لازم را به آن ها بدهد.

نتایج نشان میدهد؛ پزشکان در اتاق عمل تمام تلاش خود را تا لحظه ی آخر برای حفظ جان بیمار انجام دهند و در صورت فوت شدن بیمار در اتاق عمل برای برگرداندن جان او تلاش و اقدامات زیادی را انجام دهند و تا لحظه ی آخر نباید مرگ حتمی بیمار را به خانواده اش اطلاع دهند و باید تا جای ممکن خانواده بیمار را امیدوار نگه دارند

باشگاه خبرنگاران