به گزارش ملت ایران، دکتر مینو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر، داروی آیمود(IMOD) را داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی توصیف کرد و افزود: بیماری HIV(ایدز) بر روی سیستم ایمنی تاثیر می گذارد به گونه ای که موجب فلج شدن سیستم ایمنی در بدن می شود در نتیجه سیستم ایمنی بدن این بیماران در مواجهه با عفونتها و میکروبها، بیمار می شود و در نهایت عمر خود را از دست می دهد.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، با اشاره به مراحل تولید داروی آیمود، اظهار داشت: در حال حاضر این دارو مراحل مطالعات بالینی را طی می کند.

نتایج آزمایش داروی ایرانی ایدز مشخص شد

وی به نتایج به دست آمده از این تحقیقات اشاره کرد و یادآور شد: بیماران مبتلا با دریافت این دارو احساس نشاط بیشتری داشتند ضمن آنکه سیستم ایمنی آنها نیز ارتقا یافت.

محرز با تاکید بر اینکه این دارو تاکنون وارد پروتکل های وزارت بهداشت نشده است، یادآور شد: این دارو هنوز به طور گسترده وارد بازار نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز همچنین در خصوص پوشش بیمه ای داروی آیمود خاطر نشان کرد: در صورت عرضه گسترده، این دارو از سوی وزارت بهداشت به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار خواهد گرفت.

آیمود(Immuno - Modulator Drug)، داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی، دارویی گیاهی است که با استفاده از دانش نانو و بیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۴ از سوی پژوهشگران کشور ساخته شد و پس از ثبت جهانی در اسفند ۱۳۸۵ رونمایی شد.

این دارو بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند. دستیابی به این دارو بیش از ۵ سال به طول انجامید. به گفته محققان، این دارو برای کنترل بیماری ایدز مصرف می شود نه درمان قطعی آن.