ملت ایران: نخستین علت افزایش دی اکسید کربن در فضاهای داخلی انسانها هستند، درحالی که میزان تمرکز دی اکسید کربن در فضاهای غیرداخلی ۳۸۰ قسمت در میلیون قسمت است، میزان تمرکز آن در داخل چندین هزار قسمت است.

براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی نیویورک و آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در دانشگاه کالیفرنیا غلظت دی اکسید کربن در ساختمانهای اداری معمولا از ۱۰۰۰ قسمت در میلیون قسمت تجاوز نمی کند، اما این میزان در اتاق جلسات، وقتی که گروه هایی از افراد دورهم برای دوره های طولانی زمانی جمع می شوند افزایش می یابد، از این رو می توان توضیح داد که چرا بیدار ماندن در جلسات طولانی کار دشواری است.

درکلاسهای درس غلظت دی اکسید کربن معمولا از ۱۰۰۰ قسمت در میلیون قسمت فراتر می رود و گاهی به ۳۰۰۰ قسمت در میلیون قسمت می رسد.

سطح بالای دی اکسید کربن در فضاهای داخلی اغلب به علت تهویه ضعیف است که موجب می شود میزان مصرف انرژی بدن ما کاهش یابد

درحالی که این سطح از دی اکسیدکربن برپای سلامتی خطرناک نیست اما می تواند به نحو قابل توجهی بر توانایی تفکر و تصمیم گیری افراد تأثیرگذار باشد.

محققان حتی اظهار داشته اند که آنها خود با نتایج این تحقیقات شگفت زده شدند، چرا که این نخستین باری بود که ارتباطی میان سطح بالای دی اکسید کربن و کاهش علمکرد در محل کار مورد بررسی قرار می گرفت.

ویلیام فیسک دانشمند برکلی و یکی از نویسندگان این مقاله اظهار داشت: در عرصه تحقیقاتی ما، همواره این تصور وجود داشت که میزان دی اکسی کربنی که در ساختمانها وجود دارد درواقع فاقد اهیمت بوده و هیچ تأثیر مستقیمی روی انسانها ندارد اما این نتایج که ابهامی هم ندارند تعجب برانگیز بودند.

شرکت کنندگان در این تحقیق در سطح ۱۰۰۰ قسمت در میلیون قسمت که معمولا در اداره ها وجود دارد، کاهش عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند و این امر در شش آزمایش از ۹ آزمایش صادق بود، اما وقتی که این سطح به ۲۵۰۰ قسمت در میلیون قسمت رسید وضعیت کاهش عملکرد وخیم تر هم شد.

مطالعات قبلی نشان می داد که سطح اکسیژن ۱۰ هزار و ۲۰ هزار قسمت در میلیون قسمت برانسان تأثیرگذار است، از این رو نتایج تحقیقات کنونی برای محققان تعجب آور بوده است.

اگرچه این تحقیق تنها میزان تصمیم گیری و تمرکز را آزمایش کرده نه یادگیری، اما محققان اظهار داشتند این احتمال وجود دارد که کلاسهای درس که از تهویه نامناسبی برخوردارند و یا اتاقهایی که تعداد بسیاری دانش آموز برای امتحان حضور دارند می تواند تأثیر منفی در یادگیری و تمرکز آنها داشته باشد.

نتایج این تحقیقات در مجله چشم اندازهای بهداشت زیست محیطی منتشر شده است.

مهر