ملت ایران:یکی از علل شایع ریزش مو، مصرف بعضی از داروها برای درمان بیماری‌های مختلف مثل داروهای جلوگیری‌کننده از لخته‌شدن خون و ضدتشنج است. معمولا دو تا سه ماه پس از مصرف داروها ریزش مو ایجاد شده و سه ماه بعد از قطع دارو به حالت اولیه بازمی‌گردد.

ریزش مو علل متعددی دارد. وقتی ریزش مو به صورت ناگهانی شروع می شود. علت ممکن است بیماری، رژیم، داروها، یا تولد بچه باشد. اگر ریزش مو به صورت تدریجی است، و سال به سال بدتر از سال قبل می شود، فرد ممکن است ریزش موی ارثی داشته باشد. برخی روش های آرایش مو هم می توانند باعثریزش موی قابل توجه شوند.

عوامل ریزش مو عبارتند از:

۱ - استرس و هورمون ها
۲ - بیماری ها
۳ - رژیم غذایی
۴ - داروها
۵ - آرایش موها

افزایش فعالیت غده پاراتیروئید به ریزش موها منجر شده و بیماری کبدی و کلیوی مزمن هم کاهش تراکم موها را در پی دارد. ریزش مو در بیماری‌های بدخیم، بیشتر ناشی از کمبود پروتئین است و در مواردی می‌تواند اولین علامت بیماری لنفوم باشد. ریزش مو گاهی در بیماران بستری که از راه وریدی تغذیه می‌کنند، مشاهده می‌شود که این امر به علت کمبود ریزمغذی‌ها، ‌ چربی‌های اساسی و کمبود روی است.

باشگاه خبرنگاران