ملت ایران:بر این اساس در آینده افراد می تواند واکسن های سالانه آنفلوانزا را خودشان در خانه بسازند.

کرگ ونتر متخصص ژنتیک و مجری این تحقیقات، گفت: تصور کنید بتوانید واکسن و یا داروهایتان را از طریق رایانه و در منزل خودتان دانلود کنید. این آینده خیلی دوری نیست و احتمال اپیدمی را از بین می برد.

امکان دانلود واکسن و دارو از رایانه !

ونتر که به دلیل کمک به تعیین توالی ژنوم انسان، دانشمند شناخته شده است در کنفرانس تبادل بهداشت در نیویورک گفت: همکاران دانشمندش در حال آزمایش نسخه ای از یک تله پورتر زیستی هستند.

ونتر این وسیله را به عنوان یک چاپگر سه بعدی برای DNA یا یک چاپگر سه بعدی برای حیات توصیف کرد که می تواند پایه های DNAیا حروف را بر اساس را طرح دیجیتالی به هم وصل کند.

ونتر اذعان کرد جدا از دشواری های فنی، اگر قرار باشد واکسن های قابل چاپ به حقیقت بپیوندند باید بر موانع نظارتی غلبه کرد و از سد نگرانی های ایمنی گذشت.

وی تاکید کرد: ما ایمیل های ویروسی زیادی دریافت می کنیم ممکن است افراد داروهای نادرست بسازند و برای سود آنها را بفروشند مشکلاتی از این دست همیشه وجود دارد.

در همین کنفرانس ونتر گفت وی همچنین بر روی ساخت یک تله پورتر زیست شناختی کار می کند که می توان آن را به مریخ فرستاد تا به دنبال DNAمریخی بگردد و توالی اینDNA را برای شبیه سازی به زمین بفرستد.

مهر