ملت ایران: این عضو بسیار ظریف و کار آمد از چندین غضروف وعضله بسیار ظریف تشکیل شده با انقباض این عضلات تارهای صوتی که در سطح داخلی حنجره قرار دارد حرکت می کند وارتعاش ان موجب تولید صدا می شود.

علل گرفتگی صدا شامل موارد زیر است:

۱ - استفاده نابجا وبیش از اندازه از حنجره مثل فریاد زدن ویا در بعضی از مشاغل مثل معلمین، آواز خوانان و مداحان

۲ - بیماری های التهابی و عفونی حنجره مثل سرماخوردگی ویا ععفونت سینوس و همینطور سرفه های مکرر در اثر التهاب دستگاه تنفسی

۳ - آلرژی یا حساسیت که باعثافزایش ترشح حلق ودر نتیجه تورم تارهای صوتی می شود.

۴ - ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری وگلو به خصوص شب ها

۵ - بخار مواد شیمیایی ویا دود سیگار(البته ذکر این نکته مهم است که نه تنها سیگار باعثتحریک تارهای صوتی می شود بلکه باعثایجاد پولیپ تارهای صوتی و همینطور تومور سرطانی در حنجره می شود که این موارد هم باعثگرفتگی صدا می شود)

۶ - خشکی هوا که این عامل بیشتر در زمستان ودر مناطق سرد وخشک نمود پیدا می کند.

۷ - بیهوشی عمومی جهت اعمال جراحی هم به علت عبور لوله های تنفسی از حنجره باعثتورم ناحیه حنجره می شود.

۸ - ضربه مستقیم به حنجره و به دنبال آن شکستگی غضروف حنجره و خونریزی هم باعثگرفتگی صدا می شود.

۹ - بیماری های تیرویید و همینطور اعمال جراحی که در ناحیه تیرویید انجام می شود

۱۰ –بیماری های عصبی مثل ام اس و یا سکته مغزی

درمان آن شامل شناسایی علت اولیه گرفتگی صدا و کنترل آن و سپس درمانهای نگهدارنده شامل

استراحت صوتی

مرطوب کردن گلو با دستگاههای بخور و خوردن مایعات فراوان

مصرف داروهای ضد احتقان و ضد سرفه و خلط آور و همینطور آنتی بیوتیک زیر نظر پزشک

عدم استفاده از مواد تحریک کننده مثل قهوه و کافئین و کوکا واالکل ودوری از دود سیگار ومکان های الوده
می باشد.

نکته مهم این است که اگر گرفتگی صدا بیش از دو هفته طول بکشد ویا بدون علت خاصی به خصوص در افراد سیگاری تظاهر کند حتما باید به پزشک متخصص گوش و حلق وبینی مراجعه شود و تحت معاینه کامل حنجره قراربگیردو در صورت مشاهده ضایعه و یا توده ای روی تارهای صوتی اقدامات لازم صورت گیرد.

برای پیشگیری از گرفتگی و اختلالات صدا به خصوص در افراد دارای مشاغل خاص که بیشتر از حنجره خود استفاده می کنند. مثل اساتید دانشگا ویا معلمین این توصیه ها کمک کننده است. خوردن مایعات فراوان و گرم نگهداشتن حنجره با گرم ومرطوب کردن هوای تنفسی و دوری از هوای آلوده و دود سیگار و همینطوراجتناب از فریاد زدن و پچ پچ کردن وصحبت کردن موقع عصبانیت و درمان بیماری های همراه مثل سینوزیت و یا ریفلاکس معده.

زینب پورسلمان