ملت ایران:متخصصان دریافتند میان مغز، اعصاب و روده بزرگ رابطه متابولیک وجود دارد و خوردن مواد پروتئینی باعثماندگاری طولانی مدت احساس سیری در انسان می‌شود.

رژیم سرشار از پروتئین باعث لاغری می‌شود ؟

به نقل از روزنامه فیگارو، فرآیند گوارش مواد پروتئینی منجر به تولید قند در سطح روده بلافاصله پس از صرف غذا می‌شود.

متخصصان این فرایند را «نئوگلوکوژنز» می‌نامند که در آن به‌وسیله سیستم عصبی در روده پیام‌هایی به قسمت مربوط به کنترل گرسنگی در مغز ارسال می‌شود.

به گفته متخصصان، سیگنال‌های دریافتی در این قسمت از مغز باعثکاهش احساس گرسنگی می‌شوند.

ایسنا