ملت ایران:مهم‌ ترین اصل در زندگی، سلامتی است و سلامتی بستگی به شیوه زندگی ما دارد، چنان چه این شیوه زندگی صحیح باشد، سلامتی حفظ و ارتقا می ‌یابد. از بین عوامل دوازده‌ گانه موثر بر شیوه زندگی، تغذیه خوب از اهمیت به سزایی برخوردار است. تغذیه خوب یعنی "به گونه‌ ای بخوریم و بیاشامیم که بتوانیم رشد کنیم و از سلامتی بهره‌مند شویم."

این لیست شامل موارد زیر می باشد:

الف) بدترین ها:

۱ - پوسته رشته ای

این محصول با مارک ماری کالندر عرضه می شود که تنها ۵۲۰ کالری، ۱۱ گرم چربی و ۸۰۰ میلی گرم سدیم دارد. اما اگر به دقت نگاه کنیم می بینیم که این مقادیر تنها برای نصف پیمانه است. خوردن تمام آن، همانطور که اکثر مردم این کار را می کنند، حدود ۱۰۰۰ کالری، ۲۲ گرم چربی و ۱.۶۰۰ میلی گرم سدیم دارد که بسیار بالا است.

10 نمونه از بدترین و بهترین غذاها برای انسان

تازه