ملت ایران:براساس تحقیق جدیدی که در مجله " زیست شناسی امروز " منتشر شده، میل به خوردن بیش از حد شکلات به عنوان یک خوردنی چرب، شیرین و لذیذ به بخش غیرقابل انتظاری از مغز و تولید یک ماده شیمیایی طبیعی و شبه افیون باز می گردد.

الکساندرا دیفلیسینتونیو از دانشگاه میشیگان به عنوان عضو این گروه تحقیقاتی مغز اظهار داشت: مغز بیش از چیزی که قبلا تصور می شد، دارای سیستمهای وسیعی است که افراد را به بیش از حد خوردن وادار می کند و شاید این امر یکی از علل مصرف بیش از حد غذا و چاقی در دنیای امروز باشد.

تیم تحقیقاتی وی این اکتشاف را با مطالعه روی موشها به دست آورده است آنها به موشها دارویی دادند که مستقیم به یک منطقه مغزی به نام نئوستریاتوم منتقل می شود.

این حیوانات که دارو را دریافت کرده بودند تعداد شکلاتهایی که در مقایسه با گذشته مصرف کردند را دو برابر کردند، درنتیجه دانشمندان کشف کردند که ماده شمیایی طبیعی و شبه افیون enkephalin در همان منطقه از مغز این موشها تولید و موجب شده که آنها تمایل بیشتری برای خوردن شکلات داشته باشند.

براساس اظهارات محققان مسئله اصلی این نیست که ماده شیمیایی enkephalin یا داروهای مشابه موشها را وادار به خوردن شکلات بیشتر کرده اند، بلکه مسئله اصلی اینجاست که مواد شمیایی مغز تمایل و انگیزه آنها را برای خوردن بیشتر افزایش داده است.

نتایج این تحقیقات نشاندهنده نقش گسترده و مهم منطقه نئوستریاتوم است و همانطور که محقق این تیم تحقیقاتی اظهار داشته است این منطقه از مغز به این حرکت ارتباط مستقیم دارد. این نتایج در موشها می تواند اطلاعاتی را در باره تمایلات خوردن بیش از حد در انسانها نیز منتقل کند.

براساس اظهارات الکساندرا دیفلیسینتونیو، همین منطقه مغزی که در این آزمایش بررسی شد زمانی که افراد فربه و چاق غذا می بینند و زمانی که معتادان مواد مخدر می بینند فعال می شوند. به نظر می رسد که نتایج این تحقیقات در موشها به این معنا است که این انتقال دهنده های عصبی ممکن است برخی از انواع مصرف گرایی بیش از حد در غذا و اعتیاد در افراد را ایجاد کند.

محققان اکنون امیدوارند که بتوانند پدیده ای را آشکار کنند که به ما کمک کند در مقابل این مسئله کنترل بیشتری داشته باشیم، چه اتفاقی در مغز رخ می دهد اگر ما از کنار رستوران محبوب خود عبور می کنیم و توجهی به آن نداشته باشیم.

مهر