ملت ایران:دکتر علیرضا رجعتی حقی فوق تخصص شبکیه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افتادگی پلک چشم که به اصطلاح لاتین پتوز گفته می شود به چند دلیل این مشکل ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: افتادگی پلک چشم می تواند جنبه مادر زادی داشته یعنی نوزادی که به دنیا می آید دارای افتادگی پلک چشم بوده و همچنین به صورت اکتسابی ایجاد شود.

رجعتی حقی خاطر نشان کرد: در مورد جنبه اکتسابی بودن این مشکل می توان به بعضی بیماری های اعصاب مثل میاستنی که یک بیماری مغز واعصاب است اشاره کرد.

وی همچنین متذکر شد: البته شایان ذکر است که تصادفات و ضربه برچشم می تواند سبب افتادگی پلک چشم شود.

وی همچنین افزود: افتادگی پلک چشم گاه چنان شدید است که چشم بسته می شود و باید فرد با دست پلک را بالا ببرد و گاه به طور کامل بسته می شود در هر صورت شدت آن متفاوت است و قابل درمان است.

این فوق تخصص خاطر نشان کرد: در صورتیکه بیماری افتادگی پلک چشم به صورت مادر زادی باشد با عمل جراحی درمان می شود و در صورت اکتسابی بودن با برطرف شدن برخی از بیماری های مغز و اعصاب این مشکل برطرف خواهد شد.