به گزارش اختصاصی ملت ایران دوربین های عکسبرداری با تکنولوژی بالا خصوصا عکسبرداری با دوربینهای حرارتی می توانند ناهنجاریهای نماها و مناظر را آشکار کنند مثلا می توانند میکروبهای بیماری زای که در مناطق مختلف جنگل وجود دارد را شناسایی کنند و همچنین در شناسایی مشکلات پوستی کمک کننده باشند.

دکترFrancisco Tausk از دانشگاه روچستر نیویورک با همکاری گروهی از محققان انستیتو روچستر روی صحت موضوع شناسایی مشکلات پوستی به کمک تکنولوژی عکسبرداری کار می کنند.

در تحقیقات اولیه دوربینهای حرارتی نشان داد که در تشخیص میزان قرمز شدگی پوست مهارت دارند چون با افزایش گردش خون زیر پوست آسیب دیده آنها گرمتر میشوند.

عکسبرداری از پوست زیر نور ماورای بنفش پلاکهای سخت پوست را مشخص و برجسته می کند پلاکهایی که به نظر کارشناسان دارای یکنوع آمینو اسید است که آنها را شبرنگی می کند. با این دو روش قسمتهایی از پوست که دچار ضایعه شدند به خوبی مشخص می شود.