به گزارش ملت ایران به نقل از نشریه علمی " کارنت بیولوژی "، محققان آمریکایی به شیوه جدید و دقیقی برای اندازه گیری مغز دست یافتند که قادر است عمر کودک را به میزان ۹۲ درصد تشخیص دهد.

تیموثی براون تهیه کننده اصلی تحقیقات از دانشگاه کالیفرنیا گفت: ما ساعت رشد درون مغز را کشف کردیم که این نشانه‌ای بیولوژیک از اختلافات موجود در بین افراد است.

وی افزود: از فناوری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی(MRI) پیشرفته برای اندازه گیری چند بعدی مغز یک گروه حدود ۹۰۰ نفری کودک و نوجوان سه تا ۲۰ ساله استفاده شد.

براون تصریح کرد: در اندازه گیری‌ها شکل مغز و حجم و ویژگی‌های هریک از اجزای آن مدنظر قرار گرفت.

محققان بخش‌های مختلف مغز از بافت‌ها گرفته تا ضخامت شقیقه و نظایر آن را که با گذر زمان تغییر می‌کند، بررسی کردند.

پری گرنیگان محقق اصلی تحقیقات گفت: برای این اندازه گیری واحدی وجود ندارد که بیانگر عمر کودک در دوره طفولیت باشد زیرا تغییر به طور فعال و پی درپی روی می‌دهد اما چند اندازه گیری با هم می‌تواند به ما یک الگوی روشمند بدهد که با عمر کودک بسیار در ارتباط است.

به گفته محققان اندازه گیری‌های چند بعدی مغز ممکن است به کشف اختلالات مغزی در مراحل اولیه آن کمک کند.

فارس