اولیویا نورتمن شش ماهه بطور معجزه آسایی رو به بهبودی است او وقتی متولد شد تقریبا هیچ خونی در رگهایش وجود نداشت و تیم پزشکی با یک نوزاد بی رنگ و نیم مرده مواجه شدند آنها طی دو ساعت تلاش زیاد توانستند خون را در رگهای او جاری کنند و رنگ پوستش را از حالت پریدگی و بی رنگی به حالت نرمال در آورند. مادر ۳۱ ساله این نوزاد عجیب، می گوید سه روز بود که هیچ حرکتی از جنین درون شکمم احساس نمی کردم بنابراین تصمیم گرفتم به بیمارستان بروم در آنجا پزشکان بعد از آزمایشات به این نتیجه رسیدند که میزان سطح هموگلوبین نوزاد تنها oz ۳ است درحالیکه نرمال آن ۱۸ است بنابراین همه تلاش خود را برای رسیدن به این میزان طبیعی انجام دادند و دخترم بطور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.

نوزادی که خون در رگهایش نبود