به گزارش ملت ایران به نقل از دیلی میل طبق مطالعات جدید دانشمندان اسپانیایی افرادی که موی سفید دارند زندگی طولانی و سالمی در پیش رو دارند. اما برای مو قرمزها خبرهای خوبی ندارند. به نظر می رسد رابطه مستقیمی بین خطر ابتلا به سرطان و موقرمزی و داشتن پوست هایی با رنگدانه قرمز وجود دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که خطر مبتلا شدن به سرطان و آسیب دیدن سلولهای بدن افرادی که دارای رنگدانه قرمز و یا ملانین هستند بیشتر از کسانی است که رنگدانه موی خود را از دست دادند.