10 عادت خطرناک برای مغز شما

ملت ایران:

نخوردن صبحانه

افرادی که صبحانه نمی خورند میزان قند خون آنها پایین می آید و این باعثمیشود مواد قندی کافی به مغز نرسد.

پرخوری

پرخوری باعثسخت شدن دیواره های رگهای مغزی شده و باعثکاهش فعالیت مغز و فکر میشود.

سیگار کشیدن

سیگار باعثکاهش حجم مغز شده و بیماریهایی مثل آلزایمر را سبب میشود.

مصرف بیش از حد شکر

مصرف زیاد شکر باعثکاهش جذب پروتئین و مواد مغذی میشود و در رشد و فعالیت مغز اختلال ایجاد میکند

آلودگی هوا

مغز یکی از بزرگترین مصرف کننده گان اکسیژن است تنفس در هوای آلوده باعثمیشود اکسیژن کمتری به مغز برسد و این تاثیر نامطلوبی بر مغز دارد.

کمبود خواب

مغز در هنگام خواب استراحت می کند و نخوابیدن برای مدت طولانی به سلولهای مغز آسیب می رساند.

با سر پوشیده خوابیدن

اگر فرد در هنگام خواب سر خود را با کلاه یا چیزی شبیه این بپوشاند باعثافزایش دی اکسید کربن و کاهش اکسیژن در مغز شده و تاثیر خطرناکی بر مغز دارد.

کار کشیدن از مغز در هنگام بیماری

کار سخت یا مطالعه کردن در حین بیماری باعثمیشود فشار زیادی بر مغز وارد شود و این خطرناک است.

عدم تفکر و اندیشه مهیج و جالب

فکر کردن بهترین راه برای تمرین و فعالیت کردن مغز است. نداشتن فکر جالب و مهیج به کاهش حجم مغز کمک می کند.

کم صحبت کردن

روابط و گفتمان عقلانی می تواند تاثیر مطلوبی بر مغز داشته باشد.