به گزارش ملت ایران این گونه جدید که A۳/۰۲ نامیده می شود، ویروسی نوترکیب است، به این معنا که آمیزه ای از دو گونه قبلا شناخته شده HIV است.

پژوهشگران دانشگاه لوند که نتایج کارشان را در " ژورنال بیماری های عفونی " منتشر کرده اند، می گویند این گونه جدید HIV می تواند در مدت حدود ۵ سال به ایدز تمام عیار بدل شود که حدود ۲ تا ۲.۵ بار سریع تر از اغلب گونه های قبلا شناخته شده ویروس است.

تا به حال به نظر می رسد که عفونت با این ویروس جدید به آفریقای غربی محدود باشد. اما کارشناسان نگرانند که این ویروس های نوترکیب شایع تر شوند و بتوانند انتشار جهانی پیدا کنند، به خصوص به نواحی مانند اروپا و آمریکا که میزان مسافرت ها در آنها بالاست.

این پژوهشگران می گویند این ویروس های نوترکیب نسبت به گونه های " پدری شان " که از آنها منشا گرفته اند، سریع تر رشد می کنند، گرچه خوشبختانه این گونه های جدید ظاهرا همچنان با داروهای موجود درمان پذیر هستند.

هنگامی در یک فرد HIV مثبت تشخیص ایدز داده می شود، که شمار سلول های سفید خونش به زیر ۲۰۰ نزول کرده باشد. همچنین اغلب متخصصان بالینی در فرد HIV مثبت را در مرحله ایدز می شمارند، اگر عفونت های وخیمی مانند ذات الریه، یا سرطان یا نشانگان تحلیل رفتن بدن شامل کاهش وزن شدید، تب بالا و اسهال بروز کرده باشد. در مناطق فقیرتر مانند آفریقای غربی سل عامل اصلی مرگ در افراد دچار HIV است.

فالگونی گوپتا، استاد بیماری های عفونی و میکروب شناسی در دانشکده بهداشت دانشگاه پیتسبورگ در آمریکا اشاره می کند که این ویروس جدید مهاجم ترین شکل شناخته شده ویروس ایدز نیست.

به گفته او برخی از انواع HIV در آمریکا وجود دارند که در مدت دو سال به مرحله ایدز می رسند.