به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: البته ادعا نداریم که همه مشکلات رفع شده ولی بازار دارو تا حدودی آرام شده است و قول می دهیم تا پایان سال بهتر از این شود.

هاشمی همچنین در مورد کمبود برخی واکسن ها گفت: متاسفانه ایران زمانی تامین کننده واکسن برای کشورمان خود و منطقه بود ولی ما اکنون در برخی موارد واردکننده شدیم.

وی افزود: ما برای رفع کمبودها در حال حاضر در این زمینه هدف گذاری کرده به نحوی که بتوانیم هفت واکسن مهم را خودمان تولید کنیم.

وزیر بهداشت در مورد دارو بیماری های خاص ازجمله «MS» در کشور گفت: بهترین دارو در ارتباط ام اس در ایران تولید می شود و در مورد سایر بیماری های خاص در ارتباط با دارو با مشکل کمبود روبرو نیستیم چون برخی از داروهای آنها به کشور وارد می شود و در داروخانه های مرجع سراسر کشور توزیع می شود و امیدواریم با همکاری بیمه ها قیمت آنها را کاهش دهیم.