ملت ایران:محققان در تایوان با تحقیق روی سوابق پزشکی ۴۶۳۴ نفر مبتلا به افسردگی و ۱۸ هزار و ۵۴۴ نفر بدون بیماری افسردگی طی ۱۰ سال، این نتایج را به دست آوردند.

در این تحقیق، پژوهشگران به بررسی خطر بیماری پارکینسون در بیماران افسرده پرداختند.
طی دوره پیگیری ۱۰ ساله ۶۶ نفر از بیماران افسرده یا ۱.۴۲ درصد و ۹۷ نفر از بیماران غیر افسرده یعنی ۰.۵۲ درصد به بیماری پارکینسون، اختلال انحطاطی سیستم مرکزی عصبی، مبتلا شدند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد: افراد دارای افسردگی ۳.۲۴ برابر بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماری پارکینسون هستند.
آلبرت سی وانگ از محققان این تحقیق در بیمارستان عمومی تایپه در تایوان گفت: افسردگی به سایر بیماری ها از جمله سرطان و سکته نیز ارتباط دارد. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که افسردگی یک عامل خطر مستقل برای بیماری پارکینسون است.

وی افزود: بسیاری از پرسش ها از جمله این که آیا افسردگی نشانه اولیه بیماری پارکینسون است یا این که صرفا یک عامل خطر مستقل به شمار می رود هنوز بدون پاسخ باقی مانده اند.

آلبرت سی وانگ گفت: تحقیقات ما به این نتیجه رسیده است که افسردگی و سن بالا که موجب می شود درمان افسردگی دشوار شود عوامل مهمی برای خطر ابتلا به پارکینسون به شمار می رود.

این تحقیق در مجله عصب شناسی به عنوان مجله پزشکی آکادمی عصب شناسی آمریکا منتشر شده است.