ملت ایران: دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافته اند که مصرف میوه به محکم و قابل انعطاف شدن رگ های مهم و حیاتی بدن کمک شایانی می کند.

براساس تحقیقات جدید مصرف میوه به صورت منظم در رژیم غذایی افراد باعثجلوگیری از بروز پارگی در رگ های خونی افراد می شود.

گفتنی است از جمله مهمترین این رگ ها رگ آئوریسم آئورت شکمی است که در صورت پارگی و یا آسیب دیدگی می تواند باعثبروز مشکلات شدید قلبی - عروقی در افراد شود.

بررسی ها نشان می دهند خوردن میوه باعثکاهش ۳۱ درصد از بروز پارگی در این رگ می شود.

پزشکان علت این امر را وجود آنتی اکسیدان های خاص و بسیار مفید در میوه ها می دانند که سبب کاهش التهاب و محافظت از بافت و دیواره های رگ می شود.

پزشکان در این زمینه فایده میوه را از سبزی ها بیشتر می دانند زیرا سبزی ها فاقد برخی از آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها هستند.