پزشکان در یک مطالعه جدید اظهار داشتند که در آینده می توان با مطالعه روی چشم ها احتمال ابتلا به سکته مغزی را در افراد مستعد ارزیابی کرد.

متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ملی سنگاپور موارد ابتلا به سکته مغزی را به طور متوسط طی ۱۳ سال در ۲۹۰۷ بیمار مبتلا به فشارخون بالا که سابقه سکته مغزی نداشتند، بررسی کردند.

در شروع این مطالعه از شبکیه هر کدام از بیماران عکس برداری شد و میزان آسیب دیدگی رگ های خونی شبکیه مرتبط با فشارخون بالا موسوم به «رتینوپاتی فشارخونی» در این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه بررسی ها، ۱۴۶ نفر از شرکت کنندگان به دلیل لخته های خونی و ۱۵ نفر دیگر به علت خونریزی مغزی، سکته مغزی را تجربه کردند.

نتایج مطالعات نشان داد: احتمال سکته مغزی در بیماران با «رتینوپاتی فشارخونی» خفیف، حدود ۳۵ درصد و در بیمارانی با «رتینوپاتی فشارخونی» شدید به طور متوسط ۱۳۷ درصد بیشتر است.

«محمد کامران اکرام»، محقق ارشد این مطالعه گفت: تصویربرداری از شبکیه، شیوه ای آسان و مناسب برای بررسی رگ های خونی شبکیه است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، اکرام همچنین تاکید کرد: هنوز زمان اعمال یافته جدید در روش های بالینی نرسیده و مطالعات بیشتر برای تایید این یافته لازم است.