ملت ایران: استقلال برای رسیدن به توافق با جی لوید ساموئل راه چندان دشواری در پیش نداشت اگر علی فتح ا.. زاده هم زیر پای خود گاوصندوقی پر از دلار داشت. با این همه حاجی دریادل ما با جیب خالی و دستی پر از چکهای شخصی، شکار ستاره ها را آغاز کرده و همین طوری در حال تاختن است.
با این همه بدی قصه اینجاست که بازیکنان خارجی خیلی اهل چک شخصی نیستند و به صورت کش کار می کنند. مذاکرات امروز استقلال و ساموئل بیشتر از آنکه حول محور تمدید باشد به مسئله پرداخت بدهی باقی مانده از قرارداد بازیکن ترینیداد و توباگویی استقلال اختصاص یافت. ساموئل نزدیک به یک چهارم از قرارداد خود را طلب دارد و مذاکره امروز به همین مسئله اختصاص داشت، البته باتوجه به حضور سید مهدی رحمتی در ساختمان و نبودن دلار در اتاق دکتر، قسمت دوم مذاکرات به ۴۸ ساعت آینده موکول شد روزی که حاجی قول داده به شرط فروش کلیه بدهی ساموئل را حساب کند. باید دید کلیه حاج آقا چند دلار می ارزد.