ملت ایران: بازیکنان تراکتورسازی امروز و بعد از پایان یک دوره سخت تمرینی و البته دو سه بازی تدارکاتی تست پزشکی دادند تا کادر فنی از آخرین وضعیت بدنی آنها اطلاعات جدیدی به دست بیاورد.
چهره برخی بازیکنان در حین مطالعه نتایج تست ها جالب است و انگار که آنها کارنامه تحصیلی به دست دارند و نمرات شان را چک می کنند.


در این میان استیل مهدی کریمیان آقای خاص تراکتوری ها که روی تخت دراز کشیده از همه جالب تر است و البته دست به قلم شدن کریمی هم جالب به نظر می رسد.