ملت ایران: کاپیتان تیم ملی فوتبال بعد از جلسه کوتاه با علی فتح الله زاده، دفتر مدیرعامل استقلال را بدون نتیجه ترک کرد.

جواد نکونام حدود سی دقیقه در دفتر فتح الله زاده حاضر شد و در حالی که گفته می شد، برای تمدید قراردادش آمده است، دفتر لارستان را بدون نتیجه ترک کرد.

او در گفت وگوی کوتاهش با خبرنگاران از تمدید نکردن قراردادش گفت و اطمینان داد که وضعیتش ظرف چند روز آینده مشخص می شود.

تنها چند دقیقه بعد از ورود جواد نکونام بود که سیدمهدی رحمتی جلسه با فتح الله زاده را ترک کرد. رحمتی قراردادش با استقلال را تمدید کرده است.