به گزارش ملت ایران بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس که دیروز وضعیت مهرداد پولادی و پرونده پزشکی وی را بررسی کرد، این بازیکن نسبت به قبل شرایط بهتری پیدا کرده ولی برای تصمیم گیری دقیق درباره اقدامات پزشکی بعدی، وضعیت وی توسط چند متخصص مورد بررسی قرار می گیرد تا بهترین اقدام برای وی انجام شود.
همچنین برنامه فیزیوتراپی روی انگشت دست امیر عابدزاده هم آغاز شده و او ظرف چند روز آینده از انجام تمرینات با دست معاف است تا آسیب دیدگی وی مرتفع شود.
ظاهرا عابدزاده در جریان یکی از بازی های درون تیمی از ناحیه انگشت دست دچار کشیدگی شده بود.