ملت ایران: صحبت های محمد رویانیان و ادعایش نسبت به باز بودن پرونده انتقال آندو تیموریان به پرسپولیس باعثشد تا با سرژیک تیموریان برادر و نماینده آندو در مذاکرات با باشگاههای ایرانی تماس بگیریم.

سرژیک که از ادعای رویانیان ظاهرا بی خبر بود به خبرنگار سایت گل گفت: از پرسپولیس کسی با من تماسی نداشته. شنیدم خود علی دایی به آندو زنگ زده و آندو هم محترمانه تاکید کرده که این انتقال شدنی نیست و دیگر هم حرفی زده نشد. اصلا آندو بارها اعلام کرده در ایران فقط با استقلال قرارداد می بندد و دنبال بازارگرمی هم نیست.

سرژیک در ادامه تاکید کرد: آندو چند پیشنهاد از خارج دارد. با مدیرعامل استقلال جلسه کوچک و دوستانه ای داشتیم و یک هفته وقت خواستیم تا پیشنهادات خارجی را بررسی کنیم. به همه دوستان هم در رسانه ها عرض کردیم دوشنبه تیم این فصل آندو اعلام می شود.

این صحبت ها در حالی است که به نظر می رسد رویانیان با پیش کشیدن مجدد نام آندو دارد برای خودش وقت می خرد تا دنبال یک هافبک دفاعی دیگر باشد. پرسولیس هافبک دفاعی ندارد و رویانیان با استفاده از نام آندو و حتی جباری هم یک جنگ روانی با همتای ابی خود راه می اندازد و ذهن او را به هم می ریزد هم لا به لای حرف هایش تیتر به رسانه ها می دهد.