ملت ایران: البته نه به عنوان حاشیه، اما به عنوان یک ماجرای جالب، پیگیری موضوع بازوبند در تراکتورسازی حق مسلم ماست!
این عکس مربوط به بازی دیروز صبا - تراکتور است که قرمز ها با وجود حضور اسدی و کریمی با کاپیتانی ابراهیم زاده به میدان رفتند.
شاید آن روزکه مجید جلالی که می گفت هر بازی یک کاپیتان منظورش همین بود… شاید هم نه ف مسئله موقتی است. مهم این است که بازوبند در تراکتور یه سوژه خبری است نه حاشیه ای.